Opdrachten en Ervaring 

Manager Facilitaire zaken a.i.  

WZJ

Leidinggeven aan afdeling inkoop & contract management, huisvesting, receptie en FZ-ServiceDesk

Initiëren en opstarten van 5 projecten

MT-lid 

Organisatie-adviseur Facilitaire Zaken a.i.  

WZJ

Opzetten en implementeren ServiceDesk Facilitaire Zaken

Implementeren schoonmaak- dienstverlening regio Arnhem

Opzetten en implementeren contract management schoonmaak

Teamleider Service & Facilitair a.i.

Pluryn

Opzetten en leiden afdeling Service & Facilitair

Mede-begeleiden inkooptraject en implementatie schoonmaak dienstverlening

Projectplan “Vervoer bij dagbesteding/ dagbehandeling” opstellen en project opstarten

Beleids- adviseur a.i.

GGzE

Opstellen van ondernemings plannen met businesscase voor 3 sociale ondernemingenmet doel om deelnemers te begeleiden naar arbeidsmarkt en break-even te draaien

Voorstel gemaakt voor marktbewerking

Basisplannen overgedragen aan taakvolwassen medewerkers

Divisiedirecteur Groen a.i.

Tomingroep BV

Eindverant- woordelijkheid 2 bedrijfsonder- delen IBOR en SBS (350 medewerkers)

Change-opdracht uitgevoerd: onderzoeken, analyseren en verbeteren van het financieel rendement + commerciële sturing en denkwijze organisatie-breed doorvoeren +  bedrijfsteam succesvol laten samenwerken om gezamenlijk de verantwoordelijk heid op zich te nemen waarmee het toekomstige bedrijfsbelang gediend is.

Lid van directieteam

Directeur Regio Zuid

Vebego Nederland

Leiden van operationele uitvoerings-organisatie van de regio Zuid - Hago Nederland

Indirecte verantwoordelijkheid voor meer dan 1000 medewerkers

Verbeteren van financieel resultaat

Klantbehoud (retentie) gerealiseerd en groei bewerkstelligd

Medewerkers tevredenheid verhoogd

Tevens de landelijke afdeling kwaliteit  (KAM) aangestuurd en verder ontwikkeld

Lid van directieteam 

 

Operationeel Directeur Nederland

Facilicom Services Group

Operationele, financiële en personele leiding van uitvoerings- organisatie Gom Schoonhouden Nederland

Jaarlijks financieel resultaat behaald (rendement) en omzetdoelstelling (groei) gerealiseerd

Medewerkers tevredenheid van meer dan 7.000 medewerkers verhoogd 

Aansturen districtsdirectie

Bepalen lange termijn ondernemings doelstelling

Lid van directieteam

Account directeur Nederland

Facilicom Services Group

Introductie en implementatie accountmanagement

Aansturing account managers

Jaarlijks financieel resultaat behaald (rendement) en omzetdoelstelling (groei) gerealiseerd

Bepalen lange termijn ondernemings- doelstelling

Lid van directieteam